Akompaniatorzy

Asystent dyrygenta oraz akompaniator Żeńskiego Chóru Akademickiego UJ

Anita Pyrek-Nąckiewicz - organistka, śpiewaczka, akompaniatorka, dyrygentka

Anita Pyrek-Nąckiewicz z wyróżnieniem ukończyła Dyrygenturę Chóralną, Muzykę Kościelną oraz Edukację Muzyczną na Akademii Muzycznej w Krakowie.

Pracuje w zespołach artystycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego – w ZPiT UJ Słowianki jako chórmistrz i akompaniator oraz w Chórze UJ Camerata Jagellonica jako asystentka dyrygenta oraz akompaniatorka.

Jest wykładowcą w Szkole Kantorów działającej przy Dominikańskim Ośrodku Liturgicznym w Krakowie.

Od 2007 roku współtworzy żeński zespół wokalny Flores Rosarum, zajmujący się odtwarzaniem średniowiecznych praktyk muzycznych. Jako śpiewaczka brała udział w pierwszym w Polsce scenicznym wykonaniu moralitetu Ordo virtutum Hildegardy z Bingen. Zajmuje się również wykonaniem dzieł chorałowych zachowanych w polskich ośrodkach, w szczególności małopolskich: w rękopisach wawelskich (m.in. Graduał Olbrachta, Oficjum rymowane o św. Stanisławie Wincentego z Kielczy, Passionale), muzykaliach ss. Benedyktynek ze Staniątek oraz Klarysek z Krakowa i Starego Sącza. 

Asystent dyrygenta oraz akompaniator Krakowskiego Chóru Akademickiego UJ

Łukasz Lelek – organista, śpiewak, akompaniator

Łukasz Lelek – absolwent Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz Akademii Muzycznej w Krakowie.

Kształcił się jako organista pod okiem Aleksandry Gawlik, Jacka Kuliga i Arkadiusza Bialica, jako wokalista u Alicji Wolińskiej, Zdzisława Adamkiewicza, Janusza Borowicza i o. Tomasza Jarosza oraz w klasie dyrygentury Adama Korzeniowskiego, Marcelego Kolaski i Jerzego Kurcza. Uczestniczył w wielu kursach organowych oraz w kursie wokalnym prowadzonym przez Rominę Basso (2012 r.).

Przejawia aktywność w środowisku chóralnym od 2000 roku, uczestnicząc w wielu projektach organizowanych najpierw przez POSM II ST. im. F. Chopina w Krakowie, a następnie przez Akademię Muzyczną w Krakowie. Już jako samodzielny artysta współpracował m.in. z chórami: Chórem Polskiego Radia, Pro Musica Mundi, Chórem „Psalmodia" Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,  Chórem Mieszanym Katedry Wawelskiej, Chórem Passionart czy zespołami: „Flores Rosarum", „Octava Ensemble", „Szczawnicki Chór Kameralny" oraz "Singet". Uczestniczył w wielu prestiżowych festiwalach jak: Viva il Canto w Cieszynie, Dni Muzyki Kościelnej Archidiecezji Krakowskiej, Festiwal Prawykonań w Katowicach, Festiwalu Cori d'Europa w Rudzie (Włochy), Estivales en Puisaye (Francja), Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie, Europejski Kongres Kultury.

Od 2010 roku pełni funkcję akompaniatora, korepetytora i asystenta dyrygenta w Krakowskim Chórze Akademickim UJ. Jest także chórzystą mieszanego zespołu tejże uczelni Camerata Jagellonica. Z chórem koncertował wielokrotnie w kraju oraz zagranicą (Niemcy, Włochy, Bułgaria).

Od 2014 roku pracuje jako chórzysta (baryton) w Operze Krakowskiej. Pełni  także funkcję organisty w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie (od 2012 r.) oraz w parafii pw. NMP Matki Kościoła w Jaśkowicach (od roku 2006).