Koncerty Galowe w hołdzie Żołnierzy Wyklętych

26 lutego 2017 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, miały miejsce dwa Koncerty Galowe w hołdzie Żołnierzom Wyklętym pod Honorowym Patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dra hab. med. Wojciecha Nowaka. 

Najpiękniejsze pieśni patriotyczne i partyzanckie w aranżacji Marka Pawełka, pod dyrekcją Janusza Wierzgacza, zaśpiewali laureaci I Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Niezłomnej im. Henryka Rasiewicza „Kima”: Nikola Heromińska, Anna Surma i Wilhelm Pasterz. W partiach solowych towarzyszyli im: Agata Drobniak, Żaneta Polak, Mateusz Prendota i Maciej Drużkowski.
Koncert poprowadzili nasi chórzyści: Natalia Tokarczyk oraz Łukasz Jarocki.

W koncercie wzięli udział również Zabrzański Chór Młodzieżowy "Resonans con tutti" im. N.G. Kroczka, przygotowanie Arlena Różycka - Gałązka i Waldemar Gałązka oraz chóry akademickie:
Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego Camerata Jagellonica, przygotowanie Oleg Sznicar,
Chór „Dominanta” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przygotowanie Małgorzata Langer - Król,

Psalmodia - Chór Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, przygotowanie Katarzyna Śmiałkowska.

W trakcie koncertu o godzinie 20.00 została wręczona Nagroda im. Danuty Siedzikówny INKI Fundacji Armii Krajowej w Londynie. Tegorocznym laureatem została Fundacja Wolność i Demokracja, która otrzymała nagrodę "za działania związane z przywracaniem pamięci o żołnierzach wyklętych, w tym szczególnie za realizowany od 2013 r. projekt biegowo-edukacyjny »Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych«".

 

Tradycyjny Koncert Kolęd i Pastorałek

29 stycznia 2017 r. w Bazylice oo. Franciszkanów św. Franciszka z Asyżu w Krakowie odbył się Tradycyjny Koncert Kolęd i Pastorałek.

Krakowski Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprezentował się w programie kolędowo-pastorałkowym, śpiewając m.in. najstarszą kolędę, Buccinemus in hac die, w którym partię solową wykona Mateusz Dzida.

W programie koncertu znalazły się tradycyjne kolędy, których przypomnienia podjął się dyrygent - Oleg Sznicar. Wybrzmiały również takie pastorałki, jak: "My też pastuszkowie", czy "Oj maluśki, maluśki". W tym ostatnim utworze, ktory opracował o. Bernardino Rizzi, partie solowe podjęli się zaśpiewać nasi chórzyści - Karol Jaworz-Dutka oraz Łukasz Lelek. 

Prócz Krakowskiego Chóru Akademickiego UJ, na koncercie zaprezentował się również Chór Cecyliański pod batutą Tomasza Półtoraka.

 

„Tryumfy Króla ogłaszajmy! Narodzenia chwałę śpiewajmy!" koncert kolęd w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius

Koncert "Tryumfy Króla ogłaszajmy! Narodzenia chwałę śpiewajmy!" miał miejsce w Auli Jagiellońskiej Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. W programie znalazły się kolędy znane wszystkim Polakom, a także te, których tradycja wykonywania przy wigilijnym stole niestety już zanikła. Podjęliśmy się przywrócenia im dawnej świetności.

Nasze trzy chóry zaśpiewały między innymi: "Buccinemus in hac die", w którym solo wyśpiewał Mateusz Dzida pod dyrekcją Olega Sznicara, a także "Zdrow bądź Krolu Anjelski", czy "Pieśń o Narodzeniu Pańskim", którymi pokierował Janusz Wierzgacz. Warto wspomnieć, że "Buccinemus in has die", jest najstarszą zachowaną pieśnią Bartłomieja z Jasła, absolwenta Uniwersytetu Krakowskiego, przetłumaczona po raz pierwszy w całości (22 zwrotki) na język polski przez dr. Artura Partykę na potrzeby muzealnego koncertu.
W kolędzie "Do nóg Twoich się zbliżamy", swoje siły pokazało aż dwanaścioro z nas, prezentując się w partiach solowych.
Na finał koncertu, wybrzmiał utwór "To już pora na Wigilię" z pięknym solo Adrianny Bujak-Cyran. 
Prowadzenia koncertu podjęła się nasza chórzystka Arleta Wołos .

Zdjęcie z koncertu wykonał Janusz Kozina.

Gratulacje z okazji 10-lecia działalności

Koncert Jubileuszowy z okazji 10-lecia działalności Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Camerata Jagellonica i Żeńskiego Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego

30 października 2016 roku o godzinie 18:00 w sali Filharmonii Krakowskiej miał miejsce Koncert Jubileuszowy z okazji 10-lecia działalności Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Camerata Jagellonica oraz Żeńskiego Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Tego wieczoru, na scenie Filharmonii Krakowskiej zaprezentowały się wszystkie trzy Chóry Akademickie Uniwersytetu Jagiellońskiego w programie a capella, a także z towarzyszeniem Grupy Dętej Blaszanej oraz Perkusyjnej Orkiestry Filharmonii Krakowskiej oraz organów.

Na koncercie zabrzmiały, m.in. Gloria Johna Ruttera, Ojczyzna Feliksa Nowowiejskiego oraz wiele utworów a capella.

Trzema Chórami pokierowali dr hab. Włodzimierz Siedlik, Oleg Sznicar oraz Janusz Wierzgacz.

Partie organów wykonali Anita Pyrek-Nąckiewicz oraz Łukasz Lelek.

Krakowskiemu Chórowi Akademickiemu UJ akompaniowali:

Justyna Chmielek-Korbut - puzon

Dariusz Rogowski - klarnet

Łukasz Lelek - fortepian

Partie solowe w Glorii zaśpiewały:

Adrianna Bujak-Cyran - sopran

Arleta Wołos - mezzosopran

Zuzanna Ząber - alt

 

 

Uroczystość Jubileuszu podkreśliła chwila rozdania zasłużonym Chórzystkom gratulacji oraz złotych zawieszek z rąk Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr. hab. med. Wojciecha Nowaka.

Koncert poprowadzili Maria Janik oraz Łukasz Jarocki.

Podczas koncertu została przeprowadzona kwesta na rzecz Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie.