Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego Camerata Jagellonica powstał w 2006 roku.

Chór współtworzą dwa zespoły jednorodne: Krakowski Chór Akademicki UJ (najstarszy chór akademicki w Polsce, założony w 1878 roku – chór męski) oraz Żeński Chór Akademicki UJ (założony w 2006 roku).

Chór uświetnia najważniejsze uroczystości, które mają miejsce w Uniwersytecie Jagiellońskim. Poza działalnością akademicką zespół bierze udział w licznych polskich oraz zagranicznych festiwalach i konkursach. Do najważniejszych sukcesów można zaliczyć: II miejsce i „Złotą Strunę” zdobytą w Ogólnopolskim Konkursie Chórów w Niepołomicach (2016), udział w festiwalu „China Shanghai International Arts Festival” (2009), udział w festiwalu „Cracovia Sacra” (2010), dwukrotny udział w festiwalu „Cori di Europa” w Udine (2012, 2015), udział w festiwalu „Meeting of Student Choirs” w Błagojewgradzie i Sofii (2015). Ponadto chór Camerata Jagellonica nagrał i wydał kilka płyt, m. in. „Pieśń Rodzin Katyńskich” H. M. Góreckiego (2008), „Uniwersytet Jagielloński Janowi Pawłowi II” z utworami Missa pro Pace i Ojczyzna F. Nowowiejskiego (2011) oraz płytę z polskimi kolędami „W Dzień Bożego Narodzenia” (2015). W 2014 roku chór wziął udział w prawykonaniu utworu Jana A. P. Kaczmarka Universa – opera otwarta, napisanego z okazji Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2016 roku chór uczestniczył w Multiwidowisku „FLOW”, przedstawiającym historię Wrocławia XX wieku, jednym z głównych wydarzeń organizowanych w ramach „Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016".

Chór współpracował również ze znakomitymi chórami i orkiestrami, m.in. Chórem Polskiego Radia, Chórem i Orkiestrą Filharmonii Krakowskiej i Sinfoniettą Cracovią.

Od momentu powstania chórem dyrygował dr hab. Włodzimierz Siedlik. Od października 2013 roku dyrygentem i osobą odpowiedzialną za przygotowanie artystyczne zespołu jest Janusz Wierzgacz. Akompaniatorem chóru jest Oleg Sznicar.

Funkcję kierownika do 2013 roku sprawował Wiesław Kudzia. Od sierpnia 2013 roku kierownikiem chóru jest Filip Moszner.

 

Zapraszamy również na strony zewnętrzne:

Strona Facebook

Kanał Youtube