Dyrygenci Dyrygenci

Dyrygent Żeńskiego Chóru Akademickiego UJ

Janusz Wierzgacz - dyrygent, kompozytor i wokalista

Janusz Wierzgacz: dyrygent, kompozytor i wokalista.

Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie na kierunku Dyrygentury Chóralnej.

Swoją edukację muzyczną rozpoczął w wieku 9 lat w Prywatnej Szkole Muzycznej w Jaśle, w której to ukończył zarówno I, jak i II stopień w klasie fortepianu pod kierunkiem prof. Mirosławy Lisowskiej. W ramach rozwoju umiejętności i wrażliwości muzycznej, był inicjatorem i wykonawcą licznych wydarzeń muzycznych na terenie Podkarpacia, m.in. zakładając w 2006 roku Jasielski Chór i Orkiestrę Kameralną. 

W 2005 roku podjął dalszą edukację na Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie ukończył specjalność Dyrygentury Chóralnej pod okiem doktora Marcelego Kolaski.
Jako śpiewak, współpracował z takimi zespołami, jak Krakowski Chór Kameralny, Capella Cracoviensis, Chór Filharmonii Krakowskiej, Camerata Silesia. Śpiewał pod batutą znakomitych dyrygentów, wśród których należy wymienić Helmutha Rillinga, Vincenta Dumestre'a, Antoniego Wita, Łukasza Borowicza, Krzysztofa Pendereckiego, Włodzimierza Siedlika, Stanisława Krawczyńskiego.
W latach 2009 - 2012 był śpiewakiem Chóru Polskiego Radia w Krakowie, z którym dokonał licznych nagrań dla Polskiego Radia, a także koncertował w wielu miejscach w Polsce i w Europie.

Jest również założycielem kameralnego zespołu krakowskich śpiewaków SINGET. 

Prowadził liczne warsztaty przeznaczone dla zespołów wokalnych oraz instrumentalnych, jak również muzyki liturgicznej. Jest kompozytorem muzyki do filmów krótkometrażowych, spotów reklamowych, utworów chóralnych, orkiestrowych i rozrywkowych. Jest m.in. współautorem muzyki do widowiska "Święty", o życiu Jana Pawła II w reżyserii Michała Zabłockiego. Od 2010 roku jako dyrygent jest związany z Chórem Akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego Camerata Jagellonica oraz Żeńskim Chórem Akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego, z którymi koncertował, m.in. we Francji, Włoszech, Niemczech i Bułgarii. Obecnie jest również asystentem dyrygenta Włodzimierza Siedlika w Chórze Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Psalmodia oraz dyrygentem Krakowskiego Chóru Męskiego działającego przy tym Uniwersytecie.
Jako dyrygent współpracował z wieloma kompozytorami, m.in. Janem A.P Kaczmarkiem, Krzesimirem Dębskim, Bartoszem Chajdeckim, Janem Kantym Pawluśkiewiczem, Andrzejem Zaryckim, Maciejem Małeckim.
Od 2013 roku jest dyrektorem artystycznym Chóru i Orkiestry Symfonicznej Passionart.

W swoim dorobku artystycznym posiada wiele nagrań fonograficznych, telewizyjnych oraz prawykonań. 

W 2016 roku był jednym z dyrygentów oraz aranżerów wydarzeń centralnych podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

 

Dane kontaktowe:

 

janusz.wierzgacz@uj.edu.pl

strona WWW

Dyrygent Krakowskiego Chóru Akademickiego UJ oraz Akompaniator Chóru Akademickiego UJ Camerata Jagellonica

Oleg Sznicar – pianista, aranżer, dyrygent

    Urodził się we Lwowie. Jest absolwentem Moskiewskiego Konserwatorium Państwowego im. Piotra Czajkowskiego. Pierwszy publiczny występ odbył w wieku 13 lat, wykonując Koncert N23 A-Dur W.A. Mozarta z Orkiestrą Filharmonii Lwowskiej, z którą od tej pory stale współpracował w charakterze solisty. W roku 1985 zdobył III Nagrodę na Konkursie Młodych Wykonawców w Kijowie i w tym samym roku został absolwentem Państwowego Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie w klasie Profesora Eugenija Malinina ostatniego asystenta i ucznia legendarnego Heinricha Neuhaus’a, jednego z założycieli rosyjskiej pianistycznej szkoły. W czasie studiów zaczął koncertować również jako kameralista. W roku 1991 debiutował na scenie La Sorbonne w Paryżu, gdzie wraz z wiolonczelistką Claire Oppert, zdobył IV nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Sonat w Vierzone. W latach 1992-1994 ukończył 2-letni wyższy staż podyplomowy w Moskiewskim Konserwatorium (kierownik Profesor Eugenij Malinin) oraz w roku 1993 odbył staż w Paryskim Konserwatorium Muzyki i Tańca (Conservatoire National Superieur de Musique et de Danse de Paris) pod kierownictwem profesorów Gerarda Fremy i Alana Planaise.

    W Polsce mieszka na stałe od 1994 roku. Początkiem działalności zawodowej - od 1994 roku - jest praca  w charakterze korepetytora solistów oraz chóru w Operze Krakowskiej. W latach 1995-1997 pracował w Europejskiej Akademii Mozartowskiej jako korepetytor-akompaniator w klasie śpiewu pod kierownictwem Profesorów: Kerstin Meyer (Szwecja), Eva Blahova (Slowacja),Ionel'a Pantea (Luxemburg). Od 1998 roku pracuje w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie w charakterze nauczyciela akademickiego na Wydziale Aktorskim jako akompaniator oraz prowadzi zajęcia z przedmiotu ‘’Chór’’. Jest również zaangażowany w liczne projekty teatru muzycznego w Polsce. Jako kierownik muzyczny i aranżer współpracował m. in. z PWST w Krakowie i Krakowską Operą Kameralną z takimi reżyserami i muzykami jak Marta Stebnicka-("Zielona Gęś", muz. Andrzej Zarycki), Janusz Szydłowski ("Anda", muz. Anda Kitshman),Bohdan Hussakowski –("Choinka u Iwanowów",muz. Andrzej Zarycki), Janusz Grzywacz –("Człowiek Ogromny), Rafał Dziwisz –("Pieśni o miłości’’ muz. Stanisław Radwan, "Księga Raju" muz. Andrzej Zarycki), Jerzy Trela (‘’Samobójca’’ , muz. Jan Kanty Pawluśkiewicz). Bierze również udział w licznych teatralnych i muzycznych festiwalach w kraju i za granicą. Od 2013 roku jest kierownikiem muzycznym na Warsztatach Aktorskich im. Jerzego Grzegorzewskiego podczas Festiwalu Ensemble na Zamku w Książu.

Jako akompaniator pracował  m.in. na Akademii Muzycznej w Krakowie (kierownik Profesor Piotr Kusiewicz) oraz w Chórze Polskiego Radia w Krakowie.

Od 2009 roku pełni funkcję dyrygenta Krakowskiego Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz akompaniatora przy Chórze Akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego Camerata Jagellonica.

W 2004 roku został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, a w 2013 roku odznaką Prezydenta Miasta Krakowa ‘'Honoris Gratia''. Dwukrotnie  otrzymał nagrodę dla najlepszego akompaniatora na międzynarodowym konkursie "Singing Mask" w Sankt-Petersburgu w Rosji.

Obecnie działa w środowisku artystycznym jako dyrygent, aranżer oraz akompaniator.

 

Dane kontaktowe:

 

oleg.sznicar@uj.edu.pl