Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego Camerata Jagellonica powstał w 2006 roku. W jego skład wchodzą dwa zespoły jednorodne: Krakowski Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego (chór męski) oraz Żeński Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Chór uświetnia najważniejsze uroczystości, które mają miejsce w Uniwersytecie Jagiellońskim. Poza działalnością akademicką, zespół bierze udział w licznych polskich oraz zagranicznych festiwalach i konkursach.

Koncert Jubileuszowy Chóru Akademickiego UJ "Camerata Jagellonica" i Żeńskiego Chóru Akademicki UJ

   Koncert Jubileuszowy z okazji 10-lecia działalności Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Camerata Jagellonica oraz Żeńskiego Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

   Podczas koncertu zaprezentowały się Chóry Akademickie Uniwersytetu Jagiellońskiego w programie a'capella, a także z towarzyszeniem Grupy Dętej Blaszanej oraz Perkusyjnej Orkiestry Filharmonii Krakowskiej oraz organów.
   Na koncercie zabrzmiały, m.in. Gloria Johna Ruttera, Ojczyzna Feliksa Nowowiejskiego oraz wiele utworów a'capella.
   Chórami pokierowali: dr hab. Włodzimierz Siedlik, Oleg Sznicar oraz Janusz Wierzgacz.
   Partie organów wykonali Anita Pyrek-Nąckiewicz oraz Łukasz Lelek.
Krakowskiemu Chórowi Akademickiego UJ akompaniowali:
Justyna Chmielek-Korbut - puzon
Dariusz Rogowski - klarnet
Łukasz Lelek - fortepian
Partie solowe w Glorii zaśpiewały:
Adrianna Bujak-Cyran - sopran
Arleta Wołos - mezzosopran
Zuzanna Ząber - alt

   Uroczystość Jubileuszu podkreśliła chwila rozdania zasłużonym Chórystkom gratulacji oraz złotych zawieszek z rąk Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr. hab. med. Wojciecha Nowaka.
   Koncert poprowadzili Maria Janik oraz Łukasz Jarocki.
   Podczas koncertu została przeprowadzona kwesta na rzecz Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie.

Link do materiału wideo