Rekrutacja do Chórów Akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku akademickim 2015/16

Rekrutacja do Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Camerata Jagellonica (a tym samym do KChAUJ oraz ŻChAUJ), przeprowadzana jest na początku każdego roku akademickiego.

 

W październiku 2016 roku, stając przez Komisją Rekrutacyjną podczas przesłuchań, swoich sił spróbowało aż 80 kandydatów, z czego do chóru przyjętych zostało 20.

 

 

Data opublikowania: 31.03.2015
Osoba publikująca: Janusz Wierzgacz