Rekrutacja do Chórów Akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rekrutacja do Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Camerata Jagellonica (a tym samym do Krakowskiego Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego (chór męski) oraz Żeńskiego Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego), przeprowadzana jest na początku każdego roku akademickiego. 

Lubisz śpiewać? Śpiewaj z nami!

Data opublikowania: 31.03.2015
Osoba publikująca: Janusz Wierzgacz